Ενισχυμένο Τεφλόν με συνθετική mica

Polytetrafluoroethylene

Το ενισχυμένο τεφλόν με συνθετικά παρασκευασμένη mica συνδέεται χημικά με το παρθένο PTFE. Αυτή η ένωση έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικές ιδιότητες χαμηλής τριβής και σταθερότητας διαστάσεων σε συνδυασμό με αντοχή στην φθορά.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Fluorosint® 500 PTFE

Exceptional Dimensional Stability for Precise Tolerance Control

Reinforced with a proprietary synthetic mica, this material exhibits, in addition to its inherent outstanding chemical and hydrolysis resistance, very good mechanical and tribological properties.
Fluorosint 500 PTFE (colour: ivory) has nine times greater resistance to deformation under load than unfilled PTFE. Its coefficient of linear thermal expansion approaches the expansion rate of aluminum and is 1/5 that of virgin PTFE, often eliminating fit and clearance problems. It is considerably harder than virgin PTFE, has better wear characteristics and maintains low frictional properties. Fluorosint 500 PTFE is also non-abrasive to most mating materials.

Product data sheet Fluorosint ® 500 PTFE

Fluorosint® 207 PTFE

Lowest Coefficient of Friction of Fluorosint Grades

Fluorosint® 207 (colour: white) PTFE’s unmatched dimensional stability, excellent creep resistance and white color uniquely position this material to serve FDA regulated applications. It is non-permeable in steam and complies with the FDA’s regulation 21 CFR 175.300. Its relative wear rate is 1/20 the rate of PTFE below 150 °C / 300 °F making it an excellent choice for aggressive service bearings and bushings.

Product data sheet Fluorosint® 207