Ερταλόν 6 PLA

Ertalon® and Nylatron® Products

Το ΕΡΤΑΛΟΝ 6 PLA παρουσιάζει χαρακτηριστικά που πλησιάζουν του Ertalon 66 SA. Συνδυάζει υψηλή αντοχή, δυσκαμψία και σκληρότητα με καλή αντοχή στην ερπυσμό και τη φθορά, καλές ιδιότητες θερμικής γήρανσης και καλή μηχανουργική κατεργασιμότητα.

Περιγραφή

Ερταλόν 6 PLA

Το ΕΡΤΑΛΟΝ 6 PLA παρουσιάζει χαρακτηριστικά που πλησιάζουν του Ertalon 66 SA. Συνδυάζει υψηλή αντοχή, δυσκαμψία και σκληρότητα με καλή αντοχή στην ερπυσμό και τη φθορά, καλές ιδιότητες θερμικής γήρανσης και καλή μηχανουργική κατεργασιμότητα.

Product data sheet Ertalon® 6 PLA