Πλαστικό με βόριο για την ιατρική

UHMW-Polyethylene

Η προσθήκη βορίου και η υψηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο καθιστούν το borotron πλαστικό με βόριο για την ιατρική, ιδανικό για την θωράκιση νετρονίων. Χρησιμοποιείται στην διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, στις πόρτες ακτινολογικών εργαστηρίων, σε συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης, σε εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης και μεταφοράς πυρηνικών.

Περιγραφή

Borotron® UH/HM (plates)

The high hydrogen content of PE-(U)HMW makes it very suitable for slowing down fast neutrons to lower energy thermal (slow) neutrons, which are then absorbed by the added boron compound. Whereas both PE-HMW and PE-UHMW are suitable for neutron shielding, PE-UHMW is often preferred because of its better deformation behaviour at high temperatures and its superior impact strength and wear resistance.

Applications

Nuclear Industry:

  • Nuclear waste management
  • Particle accelerators
  • Nuclear detection systems
  • Nuclear storage and transport containers

Medical Industry:

  • Medical vaults
  • Medical doors
  • Hot cells