Πλαστικό με βόριο για την ιατρική

UHMW-Polyethylene

Το πλαστικό με βόριο με την ονομασία, Borotron® UH/HM, αναπτύχθηκε ειδικά για την θωράκιση νετρονίων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και ιατρικές εφαρμογές.

Περιγραφή

Borotron® UH/HM (φύλλα)

Τα πλαστικά φύλλα με προσθήκη βορίου και υψηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο,
Borotron® UH/HM, είναι ιδανικά για την θωράκιση νετρονίων σε εφαρμογές στην ιατρική.
Χρησιμοποιείται στην διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, στις πόρτες ακτινολογικών
εργαστηρίων, σε συστήματα πυρηνικής ανίχνευσης, σε εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης
και μεταφοράς πυρηνικών.