Πολυαιθεριμίδιο (PEI)

Ultem Polyetherimide Resin

Το Πολυαιθεριμίδιο Duratron PEI είναι εξαιρετικό για ηλεκτρικούς/ ηλεκτρονικούς μονωτές (συμπεριλαμβανομένων πολλών εξαρτημάτων σε διεργασίες ημιαγωγών), καθώς και σε μια ποικιλία δομικών εξαρτημάτων που απαιτούν υψηλή μηχανική αντοχή και ακαμψία σε υψηλές θερμοκρασίες. Χάρη στην καλή αντοχή στην υδρόλυση, το Πολυαιθεριμίδιο PEI υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους σε αυτόκλειστους θαλάμους.

Περιγραφή

Πολυαιθεριμίδιο (PEI)

Το Πολυαιθεριμίδιο Duratron PEI είναι εξαιρετικό για ηλεκτρικούς/ ηλεκτρονικούς μονωτές (συμπεριλαμβανομένων πολλών εξαρτημάτων σε διεργασίες ημιαγωγών), καθώς και σε μια ποικιλία δομικών εξαρτημάτων που απαιτούν υψηλή μηχανική αντοχή και ακαμψία σε υψηλές θερμοκρασίες. Χάρη στην καλή αντοχή στην υδρόλυση, το Πολυαιθεριμίδιο PEI υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους σε αυτόκλειστους θαλάμους.

Product data sheet Duratron® U1000 PEI