Πολυαιθεριμίδιο (PEI)

Ultem Polyetherimide Resin

Το Πολυαιθεριμίδιο (PEI) παρουσιάζει έναν συνδυασμό εξαιρετικών μηχανικών, θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων σε συνδυασμό με καλή υδρόλυση και χημική αντοχή.

Περιγραφή

Πολυαιθεριμίδιο (PEI)

Το Πολυαιθεριμίδιο (PEI) , με την ονομασία Duratron U1000 PEI είναι εξαιρετικό για ηλεκτρικούς/ ηλεκτρονικούς μονωτές (συμπεριλαμβανομένων πολλών εξαρτημάτων σε διεργασίες ημιαγωγών), καθώς και σε μια ποικιλία δομικών εξαρτημάτων που απαιτούν υψηλή μηχανική αντοχή και ακαμψία σε υψηλές θερμοκρασίες. Χάρη στην καλή αντοχή στην υδρόλυση, το Duratron U1000 PEI είναι ικανό να αντέξει επαναλαμβανόμενους κύκλους σε αυτόκλειστους θαλάμους.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Duratron® U1000 PEI