Πολυαιθυλένιο UHMW διαχείρισης στατικού ηλεκτρισμού

UHMW-Polyethylene

Το Πολυαιθυλένιο UHMW διαχείρισης στατικού ηλεκτρισμού, με την ονομασία TIVAR® ESD, βρίσκει εφαρμογή σε συνθήκες όπου η σκόνη και ο στατικός ηλεκτρισμός μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Aντιστέκεται στη θερμότητα και προστατεύει τα ρομποτικά και άλλα συστήματα που είναι ευαίσθητα στη συσσώρευση σκόνης και στη συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου. Κατέχει ένα εύρος επιφανειακής αντίστασης μεταξύ 10^5 – 10^9 (ohms/sq).

Περιγραφή

Το Πολυαιθυλένιο UHMW διαχείρισης στατικού ηλεκτρισμού, με την ονομασία TIVAR®
ESD, βρίσκει εφαρμογή σε συνθήκες όπου η σκόνη και ο στατικός ηλεκτρισμός μπορούν να
προκαλέσουν προβλήματα. Aντιστέκεται στη θερμότητα και προστατεύει τα ρομποτικά και
άλλα συστήματα που είναι ευαίσθητα στη συσσώρευση σκόνης και στη συσσώρευση
ηλεκτρικού φορτίου. Κατέχει ένα εύρος επιφανειακής αντίστασης μεταξύ 10^5 – 10^9
(ohms/sq).