Πολυαιθυλένιο UHMW υψηλών θερμοκρασιών

UHMW-Polyethylene

Το πολυαιθυλένιο υπέρ υψηλού μοριακού βάρους UHMW-PE υψηλών θερμοκρασιών με την ονομασία TIVAR® H.O.T. έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνοντας την υποβάθμιση του. Σε πολλές εφαρμογές, το TIVAR® H.O.T. θα διαρκέσει έως και 10 φορές περισσότερο σε περιβάλλον που ενυπάρχουν συγκεκριμένα χημικά και αυξημένη θερμοκρασία. Κατέχει υψηλές αντοχές στην φθορά.

Περιγραφή

Το πολυαιθυλένιο υπέρ υψηλού μοριακού βάρους UHMW-PE υψηλών θερμοκρασιών με
την ονομασία TIVAR® H.O.T , σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί βασικές ιδιότητες απόδοσης σε
ένα διευρυμένο θερμοκρασιακό εύρος, υπερέχει σε μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών
σε απαιτητικό περιβάλλον όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται έως 125 ° C.

Το πολυαιθυλένιο υπέρ υψηλού μοριακού βάρους UHMW-PE υψηλών θερμοκρασιών, με
την ονομασία TIVAR® H.O.T. λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες επιβραδύνοντας την
υποβάθμιση του. Σε πολλές εφαρμογές, το TIVAR® H.O.T. θα διαρκέσει έως και 10 φορές
περισσότερο σε περιβάλλον που ενυπάρχουν συγκεκριμένα χημικά και αυξημένη
θερμοκρασία. Κατέχει υψηλές αντοχές στην φθορά.