Πολυαμίδιο-ιμίδιο

Polyamide-Imide

Το πολυαμίδιο-ιμίδιο (PAI) προσφέρει έναν εξαιρετικό συνδυασμό μηχανικής απόδοσης και σταθερότητας διαστάσεων σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο εξαιρετικά χαμηλός συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής και η υψηλή αντοχή ερπυσμού προσφέρουν εξαιρετική διαστασιολογική σταθερότητα σε όλο το εύρος λειτουργίας του. Το Duratron ΡΑΙ είναι ένα άμορφο υλικό με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg 280 ° C.

Περιγραφή

Duratron T4203 PAI

Duratron T4203 PAI (colour: yellow-ochre) offers excellent compressive strength and the highest elongation of the Duratron PAI grades. It also provides electrical insulation and exceptional impact strength. This grade is commonly used for electrical connectors and insulators due to its high dielectric strength. Its ability to carry high loads over a broad temperature range makes it good for structural components such as linkages and seal rings. Duratron T4203 PAI is also an excellent choice for wear applications involving impact loading and abrasive wear.

Product data sheet Duratron T4203 PAI

 

Duratron T5530 PAI

This 30% glass fiber reinforced grade (colour: black) offers higher stiffness, strength and creep resistance than the other Duratron PAI grades. It is well suited for structural applications supporting static loads for long periods of time at high temperatures. In addition, Duratron T5530 PAI exhibits superb dimensional stability up to 260°C making it extremely popular for precision parts in e.g. the electronical and semiconductor industries. The suitability of Duratron T5530 PAI for sliding parts, however, is to be carefully examined since the glass fibers tend to abrade the mating surface.

Product data sheet Duratron T5530 PAI