Πολυβενζιμιδαζόλη

Polybenzimidazole

Το Duratron PBI Πολυβενζιμιδαζόλη είναι το υψηλότερης απόδοσης θερμοπλαστικό μηχανολογικό πλαστικό. Προσφέρει την υψηλότερη αντοχή στη θερμότητα και τη μηχανική συγκράτηση πάνω από τους 205 ° C . Έχει καλύτερη αντοχή στη φθορά και δυνατότητες μεταφοράς φορτίου σε ακραίες θερμοκρασίες. Είναι υψηλής καθαρότητας όσον αφορά τις ιοντικές προσμείξεις. Ιδανικό για εφαρμογές θαλάμων κενού και για στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Έχει εξαιρετική υπερηχητική διαφάνεια, καθιστώντας το ιδανικό για φακούς σε εξοπλισμούς μέτρησης υπερήχων. Είναι εξαιρετικός θερμικός μονωτής. Ιδανικό για στεγανοποιήσεις επαφής και μονωτικά κουζινέτα σε εξοπλισμούς παραγωγής και χύτευσης πλαστικού. Χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση μετάλλων και κεραμικών σε στοιχεία αντλίας, έδρανα βαλβίδων, έδρανα, κυλίνδρους, μονωτήρες υψηλής θερμοκρασίας.

Περιγραφή

Duratron® CU60 PBI

As an unreinforced material, Duratron CU60 PBI is very “clean” in terms of ionic impurity and it does not outgas (except water). These characteristics make this material very attractive to semiconductor manufacturers for vacuum chamber applications and for the aerospace industry. Duratron CU60 PBI has excellent ultrasonic transparency which makes it an ideal choice for parts such as probe tip lenses in ultrasonic measuring equipment.

Duratron CU60 PBI is also an excellent thermal insulator. Other plastics in melt do not stick to Duratron CU60 PBI. These characteristics make it ideal for contact seals and insulator bushings in plastic production and molding equipment. Usually Duratron CU60 PBI is used for critical components to decrease maintenance costs and to gain valuable production “uptime”. It is used to replace metals and ceramics in pump components, valve seats (high tech valves), bearings, rollers, high temperature insulators.

 

Product data sheet Duratron® CU60  PBI