Πολυσουλφόνη (Θερμοπλαστικό πολυμερές)

Polysulfone

Η Πολυσουλφόνη (PSU 1000) είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές υψηλής μηχανικής απόδοσης. Είναι ημιδιαφανές, θερμομονωτικό και προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές, ηλεκτρικές και βελτιωμένες χημικές ιδιότητες αντοχής σε σχέση με το πολυκαρβορικό (PC 1000). Προσφέρει υψηλή χημική αντοχή σε όξινα και αλατούχα διαλύματα και καλή αντίσταση υδρόλυσης. Είναι κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη αποστείρωση με ατμό. Επιπλέον, η πολυσουλφόνη έχει καλή αντοχή σε ακτινοβολία υψηλής ενέργειας καθώς και χαμηλά επίπεδα ιοντικών προσμείξεων

Περιγραφή

PSU 1000

Η Πολυσουλφόνη (PSU 1000) είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές υψηλής μηχανικής απόδοσης. Είναι ημιδιαφανές, θερμομονωτικό και προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές, ηλεκτρικές και βελτιωμένες χημικές ιδιότητες αντοχής σε σχέση με το πολυκαρβορικό (PC 1000). Προσφέρει υψηλή χημική αντοχή σε όξινα και αλατούχα διαλύματα και καλή αντίσταση υδρόλυσης. Είναι κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη αποστείρωση με ατμό. Επιπλέον, η πολυσουλφόνη έχει καλή αντοχή σε ακτινοβολία υψηλής ενέργειας καθώς και χαμηλά επίπεδα ιοντικών προσμείξεων

Product data sheet PSU 1000

 

LSG PSU

Mitsubishi Chemical Advanced Materials LSG PSU stock shapes are produced from selected batches of a specific polysulfone resin. This polymer shows a combination of very good mechanical, thermal and electrical properties combined with a good hydrolysis and chemical resistance. The composition of the resin used for the production of the LSG PSU natural stock shapes complies with the regulations that apply in the Member States of the European Union (Directive 2002/72/EC, as amended) and in the United States of America (FDA) for plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs. LSG PSU natural stock shapes have also been successfully type tested for their compliance with both United States Pharmacopeia (USP) and ISO 10993-1 guideline requirements for Biocompatibility Testing of Materials, and they come with full traceability from resin to stock shape. These features, added to a good sterilizability by means of steam, dry heat, plasma, ethylene oxide and gamma irradiation, make LSG PSU natural stock shapes very suitable for applications in the medical, pharmaceutical and biotechnology markets.

Product data sheet LSG PSU