Πολυσουλφόνη (PSU)

Polysulfone

Η πολυσουλφόνη της Mitsubishi Chemical Group με την ονομασία, SultronTM PSU είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές υψηλής μηχανικής απόδοσης. Είναι ημιδιαφανές, θερμομονωτικό και προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές, ηλεκτρικές και βελτιωμένες χημικές ιδιότητες αντοχής σε σχέση με το πολυκαρβονικό (PC 1000).

Περιγραφή

Πολυσουλφόνη (θερμοπλαστικό πολυμερές) PSU

Η πολυσουλφόνη της Mitsubishi Chemical Group με την ονομασία, SultronTM
PSU είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές υψηλής μηχανικής απόδοσης. Είναι ημιδιαφανές,
θερμομονωτικό και προσφέρει εξαιρετικές μηχανικές, ηλεκτρικές και βελτιωμένες χημικές
ιδιότητες αντοχής σε σχέση με το πολυκαρβονικό (PC 1000).
Οι ιδιότητες της πολυσουλφόνης παραμένουν σχετικά σταθερές σε ευρεία κλίμακα
θερμοκρασιών, από -100 ° C (-150 ° F) έως 100 ° C (300 ° F). Η αντίσταση του στη φλόγα
είναι UL 94-V-0 σε πάχος 6.35mm και UL 94-V-2 σε πάχος 3.175mm

Η πολυσουλφόνη SultronTM PSU προσφέρει υψηλή χημική αντοχή σε όξινα και αλατούχα
διαλύματα και καλή αντίσταση σε απολυμαντικά, ζεστό νερό και ατμό. Επιπλέον, η
πολυσουλφόνη PSU έχει εξαιρετική σταθερότητα ακτινοβολίας και προσφέρει χαμηλά
επίπεδα ιοντικών προσμείξεων. Το SultronTM PSU αντικαθιστά το πολυκαρβονικό (PC) όταν
απαιτούνται υψηλότερες θερμοκρασίες, βελτιωμένη χημική αντίσταση ή ικανότητα χρήσης
σε αυτόκλειστο θάλαμο (autoclavability). Χρησιμοποιείται συνήθως για αναλυτικά όργανα,
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξαρτήματα εξοπλισμού επεξεργασίας ημιαγωγών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος PSU 1000

 

Πολυσουλφόνη ιατρική PSU

Η ιατρική Πολυσουλφόνη, με την ονομασία SultronTM LSG PSU της Mitsubishi Chemical Group
προέρχεται από ειδικές ρητίνες πολυσουλφόνης. Αυτό το πολυμερές
παρουσιάζει πολύ καλές μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες σε συνδυασμό με
καλή αντοχή στην υδρόλυσης και καλή χημική αντίσταση. Η σύνθεση της ρητίνης που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή του SultronTM LSG PSU συμμορφώνεται με τους
κανονισμούς που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2002/72 / EC
όπως αυτή τροποποιήθηκε) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (FDA ) για πλαστικά
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα.
Τα SultronTM LSG PSU έχουν επίσης δοκιμαστεί επιτυχώς για την συμβατότητα τους τόσο με
τις προδιαγραφές κατευθυντήριων γραμμών της Αμερικανικής Φαρμακοποιίας (USP) όσο
και με τις προδιαγραφές ISO 10993-1 για τη Δοκιμή Βιοσυμβατότητας Υλικών (με πλήρη
ιχνηλασιμότητα από την ρητίνη ως το τελικό προϊόν).

Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστίθενται η ικανότητα αποστείρωσης με αιθυλενοξείδιο,
πλάσμα, ξηρή θέρμανση και ακτινοβολία-γάμμα. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τo LSG PSU
κατάλληλo για εφαρμογές στην ιατρική, την φαρμακευτική και την βιοτεχνολογία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος LSG PSU