Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS)

Polyphenylene Sulfide

Το Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS) προσφέρει την καλύτερη αντοχή στις χημικές ουσίες από οποιοδήποτε προηγμένο μηχανολογικό πλαστικό. Δεν διαλύεται σε κοινούς διαλύτες κάτω από 200 ° C (392 ° F) και είναι αδρανές στον ατμό, στις ισχυρές βάσεις, στα καύσιμα και στα οξέα. Η ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας και ο πολύ χαμηλός συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής, καθιστούν το PPS Πολυφαινυλενοσουλφίδιο ιδανικό για εξαρτήματα ακριβείας. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και είναι εκ φύσεως επιβραδυντικό φλόγας.

Περιγραφή

Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS)

Το Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS) προσφέρει την καλύτερη αντοχή στις χημικές ουσίες από οποιοδήποτε προηγμένο μηχανολογικό πλαστικό. Δεν διαλύεται σε κοινούς διαλύτες κάτω από 200 ° C (392 ° F) και είναι αδρανές στον ατμό, στις ισχυρές βάσεις, στα καύσιμα και στα οξέα. Η ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας και ο πολύ χαμηλός συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής, καθιστούν το PPS Πολυφαινυλενοσουλφίδιο ιδανικό για εξαρτήματα ακριβείας. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και είναι εκ φύσεως επιβραδυντικό φλόγας.

Thanks to the uniformly dispersed internal lubricant, Techtron HPV PPS exhibits an excellent wear resistance and a low coefficient of friction. It overcomes the disadvantages of virgin PPS caused by a high coefficient of friction and of a glass fiber reinforced PPS which causes premature wear of the counterface in moving-part applications.
Techtron HPV PPS can be used in all kinds of industrial equipment such as industrial drying and food processing ovens (bearings, rollers, …), chemical process equipment (pump-, valve & compressor components) and electrical insulating systems.

Techtron HPV PPS (rods, plates, tubes) is available as a “Food Grade”.

 

Product data sheet Techtron® HPV PPS