Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS)

Polyphenylene Sulfide

Το Πολυφαινυλενοσουλφίδιο (PPS) προσφέρει την καλύτερη αντοχή στις χημικές ουσίες από οποιοδήποτε προηγμένο μηχανολογικό πλαστικό. Δεν διαλύεται σε κοινούς διαλύτες κάτω από 200 ° C (392 ° F) και είναι αδρανές στον ατμό, στις ισχυρές βάσεις, στα καύσιμα και στα οξέα. Η ελάχιστη απορρόφηση υγρασίας και ο πολύ χαμηλός συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής, καθιστούν το PPS Πολυφαινυλενοσουλφίδιο ιδανικό για εξαρτήματα ακριβείας. Επιπλέον παρουσιάζει εξαιρετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και είναι εκ φύσεως επιβραδυντικό φλόγας.

Περιγραφή

Πολυφαινυλενοσουλφίδιο υψηλών ταχυτήτων και πιέσεων (PPS)

Το Πολυφαινυλενοσουλφίδιο υψηλών ταχυτήτων και πιέσεων με την ονομασία Techtron HPV PPS (χρώμα: βαθύ μπλε), καταδεικνύει έναν εξαιρετικό συνδυασμό ιδιοτήτων (αντοχή στη φθορά, ισχυρές ικανότητες φέροντος φορτίου, υψηλή διαστασιολογική σταθερότητα), όταν εκτίθεται σε χημικές ουσίες και σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.

Χάρη στο ομοιόμορφα διεσπαρμένο εσωτερικό λιπαντικό, το Techtron HPV PPS παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στη φθορά και χαμηλό συντελεστή τριβής. Το Techtron HPV PPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα είδη βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως βιομηχανικοί φούρνοι ξήρανσης και επεξεργασίας τροφίμων (έδρανα, κύλινδροι κλπ), εξοπλισμός χημικών διεργασιών (εξαρτήματα αντλιών, βαλβίδων & συμπιεστών) και ηλεκτρικά μονωτικά συστήματα.

Το Πολυφαινυλενοσουλφίδιο υψηλών ταχυτήτων και πιέσεων ,Techtron HPV PPS, διαθέτει σύνθεση συμβατή για επαφή με τρόφιμα και είναι διαθέσιμο ως “Food Grade” υλικό. Διαθέτει πιστοποιητικό (EU 10/2011).

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Techtron® HPV PPS