Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU)

Polyphenylsulfone

Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU) έχει σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα αποστειρώσεως με ατμό. Αυτός ο παράγοντας το καθιστά εξαιρετική επιλογή για ιατρικά εξαρτήματα και συσκευές, καθώς η χρήση αυτόκλειστου θαλάμου με ατμό χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος αποστείρωσης ιατρικών εξαρτημάτων. Αντέχει επίσης σε κοινά οξέα και βάσεις – συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών διαλυμάτων έκπλυσης – σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Περιγραφή

Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU)

Η Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU) προσφέρει ανώτερη αντοχή στην υδρόλυση συγκριτικά με τα υπόλοιπα άμορφα θερμοπλαστικά, έχοντας ως μέτρο σύγκρισης την αντοχή σε κύκλους αποστείρωσης ατμού σε αυτόκλειστους θαλάμους. Στην πραγματικότητα, η Πολυφαινυλοσουλφόνη (PPSU) έχει σχεδόν απεριόριστη δυνατότητα αποστειρώσεως με ατμό. Αυτός ο παράγοντας το καθιστά εξαιρετική επιλογή για ιατρικά εξαρτήματα και συσκευές, καθώς η χρήση αυτόκλειστου θαλάμου με ατμό χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος αποστείρωσης ιατρικών εξαρτημάτων. Αντέχει επίσης σε κοινά οξέα και βάσεις – συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών διαλυμάτων έκπλυσης – σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

Product data sheet PPSU