Πολυϊμίδιο

Polyimide

Το Πολυϊμίδιο Duratron PI (χρώμα: φυσικό/καστανό) ενδείκνυται για τις εφαρμογές που απαιτούνται εξαιρετικά υψηλές θερμικές αντοχές σε συνδυασμό με καλή μηχανική απόδοση. Το Πολυϊμίδιο Duratron PI είναι ιδανικό για εφαρμογές που στοχεύουν στην μείωση του βάρους υλικών, στην αύξηση του χρόνου λειτουργίας πριν από τη συντήρηση ή την αντικατάσταση και συνεπώς μειώνουν το συνολικό κόστος αυξάνοντας το χρόνο ζωής.

Περιγραφή

Duratron® D7000 PI

Duratron D7000 PI machinable shapes are ideal starting points for designs that reduce weight, extend length of service before maintenance or replacement and reduce overall cost by increasing process uptime. Duratron PI materials are just one of the solutions in the machinable plastics industry’s broadest product line.

Product data sheet Duratron®D7000  PI