Πολυϊμίδιο PI

Polyimide

Το Πολυϊμίδιο D7000 PI (χρώμα: φυσικό/καστανό) ενδείκνυται για τις εφαρμογές που απαιτούνται εξαιρετικά υψηλές θερμικές αντοχές σε συνδυασμό με καλή μηχανική απόδοση. Το Πολυϊμίδιο Duratron PI είναι ιδανικό για εφαρμογές που στοχεύουν στην μείωση του βάρους υλικών, στην αύξηση του χρόνου λειτουργίας πριν από τη συντήρηση / αντικατάσταση. Συνεπώς μειώνουν το συνολικό κόστος αυξάνοντας το χρόνο ζωής του υλικού.

Περιγραφή

Duratron® D7000 PI

Το Πολυϊμίδιο Duratron PI είναι ιδανικό για εφαρμογές που στοχεύουν στην μείωση του βάρους υλικών, στην αύξηση του χρόνου λειτουργίας πριν από τη συντήρηση / αντικατάσταση. Συνεπώς μειώνουν το συνολικό κόστος αυξάνοντας το χρόνο ζωής του υλικού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Duratron®D7000  PI