Προηγμένο πλαστικό πολυαιθεροαιθεροκετόνης (ΠΙΚ / ΠΕΕΚ)

Polyetheretherketone

Ημι-κρυσταλλικό προηγμένο υλικό πολυαιθεροαιθεροκετόνης KETRON PEEK (ΠΙΚ / ΠΕΕΚ) παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό πολύ υψηλών μηχανικών, θερμικών και χημικών αντοχών.

Περιγραφή

Ημι-κρυσταλλικό προηγμένο υλικό πολυαιθεροαιθεροκετόνης KETRON PEEK (ΠΙΚ / ΠΕΕΚ) παρουσιάζει ένα μοναδικό συνδυασμό πολύ υψηλών μηχανικών, θερμικών και χημικών αντοχών.

Product data sheet Ketron® 1000 PEEK