Ερταλόν 6 SA

Ertalon® and Nylatron® Products

Το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) προσφέρει έναν βέλτιστο συνδυασμό μηχανικής αντοχής, ακαμψίας, δυσθραυστότητας, μηχανικής ικανότητας απόσβεσης και αντοχής στη φθορά. Αυτές οι ιδιότητες σε συνδυασμό με την ηλεκτρομονωτική ικανότητα και την καλή χημική αντοχή, καθιστούν το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) ένα υλικό “γενικού σκοπού” για μηχανικές κατασκευές. Μπορεί να διατεθεί για επαφή με τρόφιμα. Το υλικό συνοδεύεται από πιστοποιητικό ευρωπαϊκής ένωσης Ντιρεκτίβα EU 10/2011.

Περιγραφή

Ερταλόν 6 SA

Το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) ένα υλικό “γενικού σκοπού” για μηχανικές κατασκευές.

Το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) σε ράβδους και πλάκες, είναι διαθέσιμο και σε ‘’food grade’’ ΄ώστε να μπορεί έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Διαθέτει πιστοποιητικό ευρωπαϊκής ένωσης που συνοδεύει το υλικό Ντιρεκτίβα EU 10/2011.

Φύλλο δεδομένων προϊόντος Ertalon® 6 SA