Ερταλόν 6 SA

Ertalon® and Nylatron® Products

Το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) προσφέρει έναν βέλτιστο συνδυασμό μηχανικής αντοχής, ακαμψίας, δυσθραυστότητας, μηχανικής ικανότητας απόσβεσης και αντοχής στη φθορά. Αυτές οι ιδιότητες σε συνδυασμό με την ηλεκτρομονωτική ικανότητα και την καλή χημική αντοχή, καθιστούν το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) ένα υλικό “γενικού σκοπού” για μηχανικές κατασκευές.

Περιγραφή

Ερταλόν 6 SA

“Food Grade”

Το Ερταλόν 6 SA (ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 6) σε ράβδους και πλάκες, είναι διαθέσιμο κατόπιν αίτησης και σε ‘’food grade’’ ΄ώστε να μπορεί έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Διαθέτει πιστοποιητικό ευρωπαϊκής ένωσης που συνοδεύει το υλικό Ντιρεκτίβα EU 10/2011.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Ertalon® 6 SA