Τροποποιημένο Ερταλόν μεταλλικά ανιχνεύσιμο

Ertalon® and Nylatron® Products

Το τροποποιημένο Ερταλόν μεταλλικά ανιχνεύσιμο, Nylatron® MD, περιέχει ανιχνεύσιμο μεταλλικό πρόσθετο, έχει σχεδιασθεί ειδικά για χρήση σε βιομηχανίες επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Μπορεί να εντοπιστεί εύκολα από ένα συμβατικό συστήματα ανίχνευσης μετάλλων που έχει εγκατασταθεί με σκοπό την ανίχνευση μόλυνσης των τροφίμων, καθώς και ανίχνευση με ακτίνες Χ. Το Nylatron® MD παρουσιάζει καλή μηχανική αντοχή, ακαμψία, αντοχή σε κρούση και αντοχή στη φθορά.

Περιγραφή

Τροποποιημένο Ερταλόν μεταλλικά ανιχνεύσιμο

Το τροποποιημένο Ερταλόν μεταλλικά ανιχνεύσιμο, Nylatron® MD, διαθέτει σύνθεση συμβατή για επαφή με τρόφιμα και είναι διαθέσιμο ως “Food Grade” ώστε να μπορεί έρθει σε επαφή με τρόφιμα. Διαθέτει πιστοποιητικό ευρωπαϊκής ένωσης Ντιρεκτίβα EU 10/2011 που συνοδεύει το υλικό.

Nylatron® MD παρουσιάζει καλή μηχανική αντοχή, ακαμψία, αντοχή σε κρούση και αντοχή στη φθορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Nylatron® MD