Τροποποιημένο Ερταλόν με στερεά λίπανση

Ertalon® and Nylatron® Products

Το Nylatron NSM είναι τροποποιημένος τύπος ΕΡΤΑΛΟΝ με στερεά λιπαντικά πρόσθετα, με αποτέλεσμα το υλικό να είναι αυτολιπαινόμενο, με άριστες ιδιότητες τριβής, υψηλότερη αντοχή στη φθορά και εξαιρετικές δυνατότητες πίεσης-ταχύτητας (έως 5 φορές υψηλότερες συγκριτικά με τα συμβατικά ΕΡΤΑΛΟΝ). Το τροποποιημένο Ερταλόν με στερεά λίπανση Nylatron® NSM, είναι εξειδικευμένο για περιπτώσεις υψηλών ταχυτήτων και εφαρμογές μη λιπαινόμενων κινούμενων στοιχείων.

Περιγραφή

Τροποποιημένο Ερταλόν με στερεά λίπανση

Το Nylatron NSM είναι τροποποιημένος τύπος χυτού νάιλον με στερεά λιπαντικά πρόσθετα, με αποτέλεσμα το υλικό να είναι αυτολιπαινόμενο, με άριστες ιδιότητες τριβής, υψηλότερη αντοχή στη φθορά και εξαιρετικές δυνατότητες πίεσης-ταχύτητας (έως 5 φορές υψηλότερες συγκριτικά με τα συμβατικά χυτά νάιλον). Το τροποποιημένο Ερταλόν με στερεά λίπανση Nylatron® NSM, είναι εξειδικευμένο για περιπτώσεις υψηλών ταχυτήτων και εφαρμογές μη λιπαινόμενων κινούμενων στοιχείων.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος Nylatron® NSM