Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων

Τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά θα σας επιτρέψουν να κατανοήσετε τις ιδιότητες των προϊόντων του χαρτοφυλακίου μας.
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε άμεσα στη διαδικασία επιλογής του καλύτερου υλικού για τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας – μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πληροφορίες μηχανουργικής κατεργασίας

Οι κάτωθι πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν τους ειδικούς μελετητές και τους σχεδιαστές εξαρτημάτων και μηχανημάτων στη χρήση και κατεργασία βιομηχανικών πλαστικών. Το περιεχόμενο του εγχειριδίου αναφέρεται στη χρήση βιομηχανικών πλαστικών που προορίζονται για εξαρτήματα και τελικά προϊόντα

Κατεβάστε το χρήσιμο εγχειρίδιο Machinist  Handbook

Σχετική νομοθεσία και Πιστοποιητικά

Τα υλικά της Mitsubishi Chemical Group χρησιμοποιούνται συνήθως σε εξοπλισμό επεξεργασίας και σε προϊόντα που απαιτούν διάφορους τύπους πιστοποιητικών και κανονισμών συμβατότητας σχετικά με

  • διαδικασίες χειρισμού/εργασίας υλικών με ασφαλή τρόπο (Product Handling Information Sheets)
  • επαφή με τρόφιμα ή πόσιμο νερό (Κανονισμοί (ΕC) 1935/2004 και (ΕU) 10/2011, FDA, WRAS, KTW, ACS,…)
  • περιορισμοί στη χρήση επικίνδυνων ουσιών (RoHS, REACH, GADSL,..)
  • βιοσυμβατότητα (USP, ISO 10993)
  • ή άλλες ειδικές κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης προϊόντων μέσω της βιομηχανικής κατασκευής των υλικών και των τελικών προϊόντων της, η Mitsubishi Chemical Group – σε στενή συνεργασία με τους προμηθευτές πρώτων υλών – ελέγχει τακτικά και εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της πληρούν όσο το δυνατόν περισσότερες κανονιστικές απαιτήσεις.